twentse kunst alliantie

De Twentse Kunst Alliantie is een groep kunstenaars die samen theater maakt. Beeldende kunst, theater en muziek krijgen elk een aandeel in het maakproces.

Anders dan groepen die werken vanuit tekst, maakt TKA voorstellingen die beginnen vanuit deze disciplines gezamenlijk. Het resultaat is dat TKA elke keer totaal verschillende uitvoeringen brengt, van expositie achtige voorstelling tot een avond met redevoeringen, de experimenteerdrift duwt ons elke keer een nieuwe richting in.

De groep is ontstaan uit de wens de disciplines muziek en beeldende kunst meer samen te laten werken. Dat kan door samen de vloer op te gaan om zo tot frisse ideeën en een nieuwe manier van werken te komen. Thuisbasis van TKA is het Vestzaktheater te Enschede, daar wordt gerepeteerd en gespeeld.

Doel van TKA is om te groeien en ook om makers te blijven uitnodigen om mee te doen om samen te werken aan voorstellingen. Elke nieuwe kunstenaar, muzikant of acteur brengt namelijk niet alleen zijn kunde mee, maar ook zijn fascinatie en persoonlijke verhaal. Hier stellen we de actieve leden aan je voor.

(Pianist, eindverantwoordelijke muziek)

Terry Akins is pianist, afgestudeerd als uitvoerend muzikant en momenteel studerend aan de popacademie van het ArtEZ conservatorium.

Verder is hij ambassadeur van Exodus Nederland met betrekking tot het Ouder, Kind en Detentie programma (OKD).

“Het is mijn doel om in mijn leven telkens de connectie op te zoeken tussen bewustwording creëren voor deze maatschappelijke uitdaging en de muziek. Muziek is educatief, sociaal bevorderend, amusement, stimuleert onze communicatieve vaardigheden en het raakt mijn emotie. Dat is precies wat ik met anderen wil delen.”

Binnen TKA is Terry pianist en houdt hij de muzikale lijn indachtig. Noem hem geen acteur, maar zijn redenaarstalent wil hij nog wel eens aanboren.

(Beeldend kunstenaar, acquisitie, website)

Willemijn Calis is in 2016 afgestudeerd aan de AKI ArtEZ in de richting Fine Art Painting. Ze zoekt de grenzen van (schilder)kunst en theater op in multimediaal werk. 

Zowel in thematiek als werkwijze heeft ze een voorkeur voor rauwheid en imperfectie. 

“Ik maak verhalend werk waarin ik allerlei media door elkaar gebruik. Het begint met een idee, dan volgt de rest. Ik heb een grote liefde voor het theater, elementen daaruit vind je in mijn beeldend werk en vice versa. Deze twee werelden breng ik graag bij elkaar. Te werken met een groep zoals TKA is dan ook wat ik het liefste doe”

Willemijn kwam bij TKA als beeldend kunstenaar maar bemoeit zich graag met het hele proces. Van maken tot schrijven, van decor en aankleding tot spreken.   

(Theatermaker, artistiek leider, acquisitie, regie)

Bran Remie is theatermaker. Hij schrijft, regisseert en speelt. In 2017 studeerde hij af aan theaterschool de trap. Momenteel rondt hij tevens zijn master filosofie aan de UT af.

“Theater is de discipline van het verhalen vertellen op het podium en het gunt zichzelf een grote gereedschapskist, variërend van eigen technieken tot samenwerken met andere disciplines. Bij TKA wil ik graag een artistieke potentie in Enschede tot leven wekken.”

Zijn visie is dat beeldende kunst en de muziek elkaar kunnen vinden middels het theater. Wat dat oplevert is een open plek begrenst door de fascinaties van de spelers en aangewakkerd door het spel tussen deze spelers.

Bran is de oprichter van TKA en zet als zodanig de dingen in gang. Vaak is hij verantwoordelijk voor het skelet van de voorstellingen, idee en tekst. Hij heeft graag de regie over dingen maar gaat ook zelf de vloer op.    

(theatermaker, beeldend kunstenaar, regie)

Na zijn theateropleiding in Arnhem te hebben afgerond zocht Simon naar verbreding in de kunstwereld.

Zo kwam hij uit op de AKI ArtEZ, waar hij sculptuur is gaan studeren en inmiddels – in quarantainejaar 2020! – is afgestudeerd. In de jaren aan de AKI kwam hij erachter dat voor hem de keuze tussen theater of kunst niet de oplossing is, maar dat juist de verbinding tussen deze twee disciplines dat is.

“Ik ga in mijn werk op zoek naar de randen van de disciplines; waar houdt het schilderij op en begint de sculptuur? Wanneer is iets decor en wanneer een autonoom beeldend kunstwerk? Dit vraagstuk verwacht ik nog verder te kunnen uitdiepen binnen TKA.”

Simon is TKA’er van het eerste uur en houdt zich eigenlijk met alles bezig behalve muziek maken.

(klarinet, social media, secretaris)

Dit is Anne Willemstein, 24 jaar en Zeeuwse. Toen zij jonger was heeft ze lang klassiek ballet gedanst, ze besloot dit echter achter zich te laten en zich meer op muziek te richten.

Sinds haar negende speelt zij namelijk ook klarinet. Ze focust zich het liefste op vrije improvisatie of jazz.

In 2019 heeft zij de master of music therapy afgerond met een onderzoek naar de effecten van muziektherapie in de palliatieve zorg. Als muziektherapeut is zij nu werkzaam in de ouderen- en hospicezorg.

Anne is de ‘helikopterview’ van TKA. Naast haar muzikale inbreng – met soms een vleugje dans en choreografie – en het in de gaten houden van de lange termijn zorgt zij ervoor dat we van vergaderingen ook notulen hebben.

(Zangeres, social media)

Vanuit een grote interesse in muziektheater en kleinkunst begon Vita al jong met zingen in koren en als solist.

Daar heeft zij veel ervaring in op kunnen doen. Uiteindelijk is Vita muziektherapie gaan studeren aan het ArtEZ Conservatorium waar zij in 2018 afstudeerde.

“Wanneer ik een verhaal door middel van muziek kan overbrengen op het publiek en het komt binnen, ben ik heel gelukkig. Ik zing dus graag.”

Vita is als muzikant betrokken bij elke voorstelling en heeft een groot aandeel in het geluid van TKA. Daarnaast is ze ook niet te beroerd om mee te spelen of zich te storten op decor en kostuums.